Tedarik Zinciri Yönetimi Politikası

ASAŞ Alüminyum vizyon, misyon ve stratejileriyle uyumlu olarak;

  • Tüm paydaşlarımıza rekabet avantajı sağlayan ve bağlılığı artıran tedarik zinciri iş modelleri geliştirmek
  • Müşterinin kalite, fiyat, teslimat, iletişim, tasarım desteği ve diğer tüm konulardaki beklentilerini en yüksek seviyede ve en etkin maliyet yönetimiyle karşılamak
  • Tedarik zinciri ağındaki malzeme, bilgi, teknoloji, para, metot ve iş gücü kaynaklarını etkin ve entegre şekilde yönetmek
  • Süreçlerimizi yalın, katma değerli ve yenilikçi metotlarla tasarlayıp performans hedeflerini gerçekleştirmek ve sürekli iyileşmektir.
  • ASAŞ Alüminyum tedarik zincirini bu politikayla yönetirken uymakla yükümlü olduğu yönetim sistemi şartlarına, bilgi güvenliği ilkelerine, ayrıca çocuk işçi çalıştırmayı ve ayrımcılığı engelleyen, insan hakları ve cinsiyet eşitliğine dayalı ve etik yaklaşımları kapsayan tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.