Bilgi Güvenliği Politikası

Maddi olmayan varlıklarımızın etkin kullanımını sağlamak, entelektüel sermayemizi öğrenen organizasyon çerçevesinde bugün ve gelecekte sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmek gayesinde olan şirketimizde;

  • Bilgi Güvenliği ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi,
  • Bilgi Güvenliği farkındalığının arttırılması,
  • İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğinin güçlendirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlara, tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyumun sağlanması amacı ile

Kuruluşumuzdaki ilgili varlıkları etkin kullanarak, ilgili süreçlerin ve bilgi güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulmasını; işletilmesini; mevcut süreçler ile bütünleştirilerek, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.