Enerji Politikası

Bugünün değerlerini yarınlara taşıyabilmek adına sürdürülebilirlik kavramını, vizyonunda önemle vurgulamış olan şirketimizde;


Enerji Politikamız


 • Enerji odaklı tüm süreçlerimizin kurum stratejimiz ve önceliklerimiz çerçevesinde yönetilmesinin sağlanmasını,
 • Üretim ve yardımcı işletmeler operasyonlarımızda enerji yoğunluğunun düşürülmesini,
 • Amaç ve hedeflere ulaştıracak bilgi kaynaklarının sağlanması ve yaygınlaştırılması ve bu hedeflerle ilgili bütçelendirmenin yapılmasını,
 • Tesisimizin, sistem donanımlarının, enerji performansının, enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, üretim ve yardımcı işletme proseslerinin tasarım ve modernizasyonlarında enerji verimli tasarımlar yapmayı ve enerji performansının iyileştirilmesini,
 • Planlanan amaç ve hedeflere ulaştıracak ölçü, insan ve bilgi kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, bu bilgi ve belgelerin dokümante edilip arşivlenmesini,
 • Enerji verimli ürünler ve hizmetlerden sürekli takip ederek faydalanılmasını ve kullanılmasını
 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyulmasını taahhüt ederiz.


Sorumluluklarımız

 • Enerji politikamızın ve talimatların, görev ve sorumluluklara uyumunun anlaşılması ve yerine getirilmesi,
 • ASAŞ çatısı altında En-Ver bilincinin oluşturulması,
 • Faaliyetlerimizde kullanılan enerjinin verimli kullanılması ve azaltılmasının sağlanması,
 • Sürdürebilirliği sağlayacak tüm çalışmaların desteklenmesi.